LA NOUVELLE NORME POUR LES CHAUFFEURS

La solution logicielle pour tablette Pitane Pallas offre une solution intégrée aux entreprises de taxi et aux chauffeurs. Elle combine des fonctionnalités innovantes telles que la création automatique de profils et des mesures de sécurité avancées telles que l’authentification à deux facteurs (2FA), tout en garantissant la confidentialité du chauffeur et un support multilingue. De l’appel des clients depuis la tablette à l’acceptation des paiements via QR code et à l’impression des reçus de trajet via des imprimantes connectées en Bluetooth, le logiciel pour tablette de Pitane Mobility renforce l’interaction entre le chauffeur et le client.

DE NIEUWE STANDAARD VOOR CHAUFFEURS

Pitane Pallas tabletsoftware biedt een geïntegreerde oplossing voor taxibedrijven en chauffeurs. Het combineert innovatieve functies zoals automatische profielaanmaak en geavanceerde beveiligingsmaatregelen zoals 2FA, terwijl het ook de privacy van de chauffeur en meertalige ondersteuning waarborgt. Van het bellen van klanten vanuit de tablet tot het accepteren van betalingen via QR-code en het afdrukken van ritbonnen via Bluetooth-gekoppelde printers, de tabletsoftware van Pitane Mobility versterkt de interactie tussen chauffeur en klant. 

De software koppelt realtime data met externe entiteiten zoals de Centrale Database Taxi (CDT) van het Inspectie Leefmilieu en Transport en Chiron van de Belgische overheid, waardoor er een vlotte datastroom is. De software spreekt met chauffeurs en klanten in hun voorkeurstaal, ondersteunt Nederlands, Engels, Frans en Duits, zonder extra kosten. Met een centraal geregistreerde pincode kunnen nieuwe gebruikersprofielen gemakkelijk en veilig worden aangemaakt, waardoor de integratie van nieuwe chauffeurs in het Pitane Mobility netwerk gestroomlijnd wordt.

Onze software is ontworpen met de eindgebruiker in gedachten. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat deze beschikbaar is in vier belangrijke Europese talen: Nederlands, Engels, Frans en Duits. De taalopties zijn naadloos geïntegreerd in de software en het profiel van de taxichauffeur. Gebruikers kunnen eenvoudig tussen talen schakelen met slechts één klik.  Ongeacht in welke taal u de software gebruikt, de prijs blijft hetzelfde.